ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ
ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਬਣੀ ਰਹੇ!
ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ
ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ

Best Bandi Chhor Divas Punjabi Status4

ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ
ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ. .

Bandi Chhod Diwas Greetings3

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਅਤੇ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ!
ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ. . ..

Bandi Chhod Diwas Gwalior Fort Greetings1

ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ
ਬਾਬਾਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।

Bandi Chhod Diwas Gwalior Fort Greetings Best Wishes 2 1

ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ।
ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ. . ..

Bandi Chhor Divas Ate Dipawali Greetings 5

ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ
ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਰਹੇ।

Bandi Chhod Diwas Gwalior Fort Greetings6

ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਅਤੇ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ!

Bandi Chhod Diwas Gwalior Fort Greetings7

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ…
ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ. . ..!

Bandi Chhor Divas Ate Dipawali Greetings 1

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦੇ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!

Best Bandi Chhor Divas Punjabi Status1

ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ!

Bandi Chorh 600x433

ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ
ਦੀਆ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।।

Bandi Chhor Divas Punjabi Status7

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ!
ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।।

Bandi Chhor Divas Punjabi Status6

ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ,
ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ
ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਰਹੇ।

Bandi Chhor Divas Punjabi Status5

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ,
ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ,
ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!

Bandi Chhor Divas Punjabi Status4

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ,
ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!

Bandi Chhor Divas Ate Dipawali Greetings 3

ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!
ਬਾਬਾਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।

Bandi Chhod Diwas Gwalior Fort Greetings3

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ
ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!

Bandi Chhod Diwas Gwalior Fort Greetings2

ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!
ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Best Bandi Chhor Divas Punjabi Status2

ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ‘ਤੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿੱਘੀਆਂ,
ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

Best Bandi Chhor Divas Punjabi Status3

ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ,
ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ,
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ।

Best Bandi Chhor Divas Punjabi Status5

ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ
… ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

Best Bandi Chhor Divas Punjabi Status6

Bandi Chhor Divas Dia,
Smooh sadh sangat nu,
koti koti vadhayian!

Diwali Atte Bandi Chhor Diwas Diya Lakh Lakh Vadhayian 1024x576 710x401

Duniya nu taaran aaye guru ji,
tuhade te sdaa mehar bnayi rakhan,
Bandi Chhor Divas Diyan Mubarka!

Bandi Chhod Diwas Greetings2

Bandi Chhor Divas Diyan,
Saare veera te bhena nu,
Lakh Lakh vadhaiyaan!

Bandi Chhod Diwas Greetings1

Shri Guru Hargobind Sahib ji Tuhade Pariwar Nu,
Sada khush rakhan,
Bandi Chhor Divas Dyia,
Lakh Lakh vadhiyaan!

Bandi Chhor Divas Punjabi Status1

Bai ji Sareyan nu Mere wallo
Bandi Chhor Divas Dyia Mubarka,
Shri Guru Hargobind Sahib ji Tuhade Pariwar
Nu Hamesha Khush Rakhe.

Hasde Hasde Dive Jagao,
Navian Khushian Jivan Vich lae Aao,
Dukh Dard Sare Bhul Ke ,
Sab nu Apne Gale Lgaooo.
Bandi Chhor Divas Diyan Lakh Lakh Vadhaiyan!

Bandi Chhor Divas Punjabi Status3

Bandi Chhor Divas Diyan Lakh Lakh Vadhaiyan,
Happy Bandi Chhor Divas

Bandi Chhor Divas Punjabi Status2

Mere walon tuhanu,
Bandi Chhor Divas Diyan Mubarkan!

Bandi Chhod Diwas Gwalior Fort Greetings4

Tuhanu aate tuhade parivar nu,
Bandi Chhor Divas Diyan Lakh Lakh Vadhaiyan,

Bandi Chhod Diwas Gwalior Fort Greetings5