ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ!
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਆ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਇਆਂ |
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੁਬਾਰਕ!

ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ|
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ,
ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ|

Gurgaddi Divas Guru Arjan Dev Ji Greetings 2

ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਣ।

Gurgaddi Divas Guru Arjan Dev Ji Greetings 1

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ
ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ
ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ।
ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੁਬਾਰਕ |

Images Gurgaddi Diwas Shri Guru Arjan Dev Ji1

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰ
ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ!

Images Gurgaddi Diwas Shri Guru Arjan Dev Ji2

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸੇਵਾ,
ਸਿਮਰਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ,
ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ|

Gurgaddi Diwas Shri Guru Arjan Dev Ji2

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ|
ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੁਬਾਰਕ |

Gurgaddi Diwas Shri Guru Arjan Dev Ji1

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ।
ਗੁਰਪੁਰਬ 2022 ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!

Gurgaddi Diwas Shri Guru Arjan Dev Ji1

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ!

Guru Arjan Dev Ji Shaheedi Purab

ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ
ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੁਬਾਰਕ |

Gurgaddi Diwas Shri Guru Arjan Dev Ji2

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ,
ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ|

Images Gurgaddi Diwas Shri Guru Arjan Dev Ji5

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ|
ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੁਬਾਰਕ |

Images Gurgaddi Diwas Shri Guru Arjan Dev Ji3

ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ,
ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਵੇ!

Gurgaddi Diwas Shri Guru Arjan Dev Ji4