ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ
ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਮਤ ਦੀ
ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ
ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ
ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵਣ ਜੀ

ਪੰਜਿ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਠਮੁ ਪੀਰੁ ਬੈਠਾ ਗੁਰੁ ਭਾਰੀ।
ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟਿਕੈ ਮੂਰਤਿ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ।
ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ,
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ!
ਸ੍ਰੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ

ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ।
ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ।
ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ।

Miri Piri Day Insta Greetings 2

ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।
ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆਵੇ

Images Miri Piri Diwas Wishes In Punjabi 3

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ

ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨੇਹੀਆਂ
ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।
ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ

Miri Piri Diwas Wishes In Punjabi 5

ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ,
ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ;
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ।

Miri Piri Day Insta Greetings 1

ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣ
ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਗਿਆਨ
ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

Miri Piri Day Insta Greetings 3

ਸ਼੍ਰੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ

Images Miri Piri Diwas Wishes In Punjabi 2

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ|
ਸ੍ਰੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਦੀ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।

Miri Piri Diwas Wishes In Punjabi2

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ।
ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੁਬਾਰਕ! ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ
ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ।

Miri Piri Diwas Wishes In Punjabi 3

ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।
ਆਉ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ ਅਤੇ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ।

Miri Piri Diwas Wishes In Punjabi1

Aap sab nu Miri Piri Diwas Diyaan,
Lakh Lakh Vadhayiyaan!

Miri Piri Diwas Wishes In Punjabi3

Waheguru Ji Ka Khalsa,
Waheguru JI Ki Fateh,
Miri Piri Diwas Diyaan,
Lakh Lakh Vadhayiyaan!