ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ,
ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ !!

ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹਿ ਬਨਿ ਆਵੈ|
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਅਵਸਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਮੁਬਾਰਕ।

Guru Amar Das Ji Birthday Wishes In Punjabi1

ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।

Guru Amar Das Ji Birthday Wishes In Punjabi2

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਹਰ ਭਰਿਅਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ !!
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

Greetings Prakash Guru Amardas Ji 1

ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ।

Greetings Prakash Guru Amardas Ji2

ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸੱਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ|
ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

Greetings Prakash Guru Amardas Ji1

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ!
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ,ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ !!

Guru Amar Das Ji Birthday Wishes In Punjabi4

ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨੇਹੀਆਂ
ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

Greetings Prakash Guru Amardas Ji6

ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ,
ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਰਹੋ।
ਅਮਰਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

Greetings Prakash Guru Amardas Ji5

ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੈਯੰਤੀ ਮਨਾਈਏ ਅਤੇ
ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

Greetings Prakash Guru Amardas Ji4

ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ |

Guru Amar Das Ji Birthday Wishes In Punjabi6

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।