ਹੇ ਅਗਰਸੇਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ
ਸਤਿਕਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
ਇਕ ਇੱਟ ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਮੁਬਾਰਕ |

ਜੈ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰਸੇਨ
ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੋਹਾ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ
ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਮੁਬਾਰਕ

ਅਗਰਸੇਨ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰੋਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ
ਤ੍ਵਂ ਪਸ਼ੁ ਸ਼ੋਭਾ ਮਨ ਹਰਸ਼ੈ ॥
ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ
ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ
ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਮੁਬਾਰਕ!

Agrasen Maharaj Wishes2

ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ
ਜਿਸ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੱਜ ਗਏ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦਾ
ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਮੁਬਾਰਕ

ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ,
ਬਾਪ-ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਸ਼ਿਆ ਜਾਤੀ ਬਣਾਈ,
ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੈ ਅਗਰਸੇਨ, ਜੈ ਅਗਰੋਹਾ।

ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਦਿਲ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦਾ,
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੱਜੇ।
ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਮੁਬਾਰਕ

ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ,
ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ
ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।
ਜੈ ਅਗਰੋਹਾ, ਜੈ ਅਗਰਸੇਨ।

Agrasen Maharaj Wishes4

ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਮੁਬਾਰਕ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ
ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਅਧੂਰੇ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਸੀ
ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।

ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਵੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।

Agrasen Maharaj2

ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ।
ਇਸ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ,
ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰੀਏ।

ਆਓ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਈਏ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜੈਅੰਤੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ 2022 ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!

ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।

Agrasen Maharaj1

ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।
ਆਓ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈਏ।”

ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਲਈ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਮੁਬਾਰਕ।
ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ
ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੋ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ,
ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ
ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

Agrasen Maharaj Wishes3

ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਪੂਰਵਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”

ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।

ਹਰ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਮੁਬਾਰਕ।

ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।
ਆਓ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ
ਕੇ ਤੁਰਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ |
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਮੁਬਾਰਕ।

Agrasen Maharaj4

ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ
ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

“ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹਨ
ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ।

ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਗਰਸੇਨ ਜੀ ਘੋੜੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ
ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ
ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ
ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਹੁੰਦੇ।

ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

Agrasen Maharaj3

ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ
ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

ਹਰ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਮੁਬਾਰਕ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।
ਆਓ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿਨਕੇ ਹਾਥ ਮੇਂ ਸੋ ਤਲਵਾਰ ਦਿਲ ਸ਼ੇਰ ਕਾ,
ਉਨਕੇ ਕਰੋ ਜੈਕਾਰ ਯੁੱਧ ਭਾਗੇ ਨਾਮ
ਸੇ ਸਦਾ ਹਮ ਦੂਰ ਜਾਇ ਗਿਆਨ ਸੇ!
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਮੁਬਾਰਕ।

ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪਿਤਾ ਬਣਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜਯੰਤੀ ਮੁਬਾਰਕ।

Agrasen Maharaj Wishes1